Pompy głębinowe SP, wykonane w całości ze stali nierdzewnej, są idealne dla szerokiej i różnorodnej gamy zastosowań

Pompy są odpowiednie do instalacji zasilania w wodę i podnoszenia ciśnienia, a także do zastosowań przemysłowych. Zamawiający powinien ponadto sprawdzić na tabliczce znamionowej pompy czy otrzymany towar posiada cechy zgodne z zamówieniem. Biorąc pod uwagę charakter pracy pompy jej praca jest praktycznie nie słyszalna. Pompy głębinowe SP, wykonane w całości ze stali nierdzewnej, są idealne dla szerokiej i różnorodnej gamy zastosowań. Pompy E posiadają silnik MGE firmy Grundfos zaprojektowany wg standardów. Wkład wirujący i płaszcz są zamocowane pomiędzy głowicą pompy a podstawą przy pomocy ściągów. Po wprowadzeniu danych doboru pompy WinCAPS i WebCAPS mogą obliczyć dokładny punkt pracy i zużycie energii. W celu uniknięcia kawitacji, po stronie ssawnej pompy należy zapewnić minimalne ciśnienie wlotowe. C) wersja jednofazowa pompy wymaga dodatkowej skzynki zasilającej zawierającej kondensator oraz zabezpieczenie przeciążeniowe. , trzy wejścia cyfrowe, jedno wejście wartości zadanej, jedno wejście czujnika, jedno wyjście analogowe, podłączenie GENIbus. Sprawność pompy ze stoczonym wirnikiem jest przeważnie niższa od pompy z pełną średnicą wirnika. Sprawność pompy Przed określeniem punktu najlepszej sprawności należy określić wymagany zakres pracy pompy. Dlatego też nie ma możliwości dobrania pompy pracującej ciągle z optymalną sprawnością. Poniżej podano kilka zastosowań, w których często stosuje się pompy. Praca takiej pompy wodnej ze zmiennymi punktami pracy może być bardziej efektywna i ekonomiczna, jeżeli zastosuje się układ regulacji. Przed podłączeniem pompy do instalacji podłącz kabel zasilający i włącz na chwilę wyłącznik główny; pompa załączy się gwałtownie z odrzutem. Pompy są dostępne ze standardowymi (CR) lub zintegrowanymi z przetwornicą częstotliwości (CRE) silnikami firmy Grundfos. Niezbędne jest przed uruchomieniem pompy zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz stosowanie się do jej wskazówek przez cały okres użytkowania pompy. Należy przestrzegać uwag zawartych w rozdziele b) W celu konserwacji lub naprawy pompy należy uprzednio odłączyć pompę od źródła jej zasilania. 2 Instalacja elektryczna pompy jednofazowej (rys. Wszystkie pompy są wyposażone w bezobsługowe, mechaniczne uszczelnienie wału typu kasetowego. Ciśnienie pracy tej pompy jest ograniczone do 16 bar, ponieważ wyższe ciśnienie pracy wymaga ciśnienia wlotowego większego. 3 Instalacja elektryczna pompy trójfazowej (rys. Pompy serii WINNER-BHS są całkowicie bezpieczne. Jednakże, aktualne ciśnienie wlotowe + ciśnienie tłoczenia pompy przy zamkniętym zaworze po stronie tłocznej musi być zawsze niższe od dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia pracy. Kryterium odniesienia dla pompy wodnej o najlepszych osiągach dostępnej na rynku od 1 stycznia. Zawór zwrotny pompy został umieszczony na króćcu tłocznym pompy. Charakterystykę pracy pompy można ustawić w zakresie od minimalnej do maksymalnej. Stoczenie wirnika dopasuje osiągi pompy do ustalonego punktu pracy, zapewniając zmniejszenie zużycia energii. Pompy SP, zbudowane tak, aby osiągać optymalną sprawność w okresach wysokiego zapotrzebowania, zapewniają niskie koszty długookresowe i wysoką niezawodność działania niezależnie od zastosowania. Wszystkie elementy pompy zostały skonstruowane z pewnym zapasem tak, aby pompa mogła pracować nawet w najtrudniejszych warunkach. Pompy typu E posiadają nieskończoną liczbę charakterystyk, odpowiadających poszczególnym prędkościom. Przy niewłaściwym kierunku wirowania parametry pompy będą znacznie niższe od katalogowych.