Grupa zaawansowana

OD LEWEJ:

Maciej Filek, Patryk Antecki, Przemysław Foksiński, Grzegorz Moskała, Krzysztof Żebro, Michał Piekarczyk, Kamil Wodniak, Jakub Bartnicki, Paweł Mitoraj ( Nieobecni: Robert Żydek, Michał Bodnar, Karol Broszkiewicz, Łukasz Broszkiewicz )